duminică, 26 ianuarie 2014

INTERVENŢIA PSIHOTERAPEUTICĂ LA COPILUL CU ADHD- VARSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ

"Dacă omul n-a primit decât o educaţie defectuoasă sau rea, el devine cel mai îngrozitor animal pe care l-a produs pământul. De aceea legiuitorul trebuie să facă din educaţia copiilor prima şi cea mai serioasă din preocupările sale."Platon

Omul este o fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară de ceilalţi. Are nevoia permanentă de a comunica şi coopera.   Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate.  Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului.
               Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl consideră un dezastru, iar altele  un simplu inconvenient.  Există mai multe perspective de abordare a handicapului ce se concretizează în diferite definiţii sau modele ale acestuia:
 Modelul medical - defineşte handicapul ca o boala cronică;
 Modelul economic - consideră că persoanele cu handicap sunt incapabile de a munci sau de a se deplasa, deci sunt neproductive sau mai puţin productive, fiind deci o boală economică.(Manual de bune practici pentru pofesorii care lucreaza cu copii diagnosticati cu ADHD, 2009 pg. 16)
 Modelul limitării funcţionale - defineşte handicapul ca o deficienţa severă, cronică, proprie persoanei care îndeplineşte următoarele condiţii: manifestă o deficienţă mentală sau fizică (sau o combinaţie de deficienţe mentale şi fizice), se manifestă înaintea vârstei de 22 de ani, se continuă fără a preciza o limită, reflectă nevoia persoanei de îngrijire, tratament sau alte forme de servicii pentru o perioadă îndelungată sau pentru toata viaţa, concepute şi aplicate în mod individual.
 Modelul psiho-social - raportează handicapul de societate plasând problema handicapului la interacţiunea dintre persoane şi diferitele segmente ale sistemului social, astfel că societatea este cea care trebuie sa se adapteze la persoanele care o compun, nu numai persoana să se adapteze societăţii. (Manual de bune practici pentru pofesorii
care lucreaza cu copii diagnosticati cu ADHD, 2009, pg.16.)de
Cerinţe educative speciale - noţiunea de CES este foarte bogată în sensuri. Cerinţele educative speciale constituie un concept apărut recent care defineşte cerinţele specifice faţă de educaţie ale copilului derivate sau nu dintr-o deficienţă.
Cerinţele educative speciale reies din particularităţile individuale de dezvoltare, învăţare, relaţionare cu mediul, din experienţele anterioare ale copilului, din
problemele sociale şi de existenţă ale lor. Cerinţele educative speciale pot fi temporare sau se pot instala pentru totdeauna, apărînd la etapele cele mai timpurii ale dezvoltării şi la toate nivelurile sistemului de educaţie. (Otilia Ivan Tugui, 2011)
Cerinţele educaţionale cuprind un registru larg de probleme speciale în educaţie, de la copiii cu deficienţe în dezvoltare pînă la cei dotaţi, fiecare dintre ei avînd
cerinţe speciale individuale. Abordarea adecvată a acestor cerinţe ar asigura accesul egal la o educaţie de calitate, participarea şi includerea şcolară şi socială reală
a tuturor copiilor. 
Copilul cu ADHD are probleme similare cu cele ale unui copil obişnuit, suprapuse de altele specifice. Rezolvarea problemelor în discuţie necesită tratare individualizată timpurie prin activităţi de corecţie şi de recuperare speciale pentru facilitarea includerii copilului în sistemul educaţional obişnuit.(Otilia Ivan Tugui , 2011)
Procesul de integrare educaţională a elevilor cu ADHD include elaborarea unui plan de intervenţie individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare curriculară joacă rolul esenţial. Curriculum-poate fi definit ca fiind programul de
activităţi şcolare în integralitatea sa, care se concretizează în planul de invăţământ, programa şcolară, manualele şcolare, îndrumătoarele metodice, obiectivele
şi modurile comportamentale ce conduc la realizarea obiectivelor, metodele şi mijloacele de predare-învăţare, ce dezvoltă modurile de evaluare a rezultatelor. (Otilia Ivan Tugui , 2011).
Adaptarea curiculara depinde de:de tipul şi gradul deficienţei/ nevoii elevului de posibilităţile fiecărei şcoli de a asigura ajutorul fiecărui elev în parte În planul dezvoltării curriculare pentru elevii cu deficienţă, are loc o mişcare în sensuri diferite faţă de curriculum-ul general pentru elevii valizi. Pe de o parte curriculum-ul acestora se restrânge, iar pe de alta parte se amplifică prin introducerea unor activităţi
suplimentare individualizate, destinate compensării şi recuperării stării de deficienţă. (Otilia Ivan Tugui , 2011).

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte:
             - copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice:
·         tulburări vizuale,
·         tulburări de auz,
·         dizabilităţi mintale,
·         paralizia cerebrală);
-          copiii cu deficienţe mintale si comportamentale:
·         tulburări de conduită,
·         hiperactivitate cu deficit de atenţie-ADHD,
·         tulburări de opoziţie şi rezistenţă;
-           copiii cu tulburări afective, emoţionale:
·         anxietatea;
·         depresia,
·         mutism selectiv,
·         atacul de panică,
·         tulburări de stres posttraumatic,
·         tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea;
-          copiii cu handicap asociat;
-          copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare:
·         sindromul Down,
·         dificultăţi de învăţare, dislexia, discalculia, dispraxia;
-          copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune:
·         tulburări din spectrul autistic,
·         sindromul Asperger,
·         întârzieri în dezvoltarea limbajului.
 (Manual de bune practici pentru parintii cu copii diagnosticati cu tulburare de deficit de atentie si hiperactivitae, 2000, pg.111-119).
               Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile/activitatile trebuie să fie cât mai variate.
  Dificultatea si delicatetea oricarui tip de interventie in sfera umana din punct de psihologic, este determinata de gradul de constientizare a necesitatii interventiei de catre subiect, pentru determinarea mobilizarii acestuia. Asadar, aţi văzut vreodată un câine stând in faţa unei oglinzi? Uneori, ei latră la ea sau  stă  acolo cu o privire nedumerită. Abilitatea de a se recunoaşte în oglinda este destul de avansată, şi câini nu au  capacitatea de a se recunoaste pe sine in oglindă.Unii psihologi susţin că aceasta abilitate este specific umană. Stadiul oglinzii corespunde constituirii narcisismului primar. Când ne-am dezvoltat un sentiment al conştiinţei de sine, am realizat o stare a conştiinţei de sine.
Parintii sunt adesea stresati atunci cand primesc un biletel de la scoala in care scrie ca copilul lor nu asculta profesorul sau produce tulburari in clasa. Un motiv posibil pentru un asemenea comportament este deficitul de atentie sau tulburarea de tip hiperactiv, numita ADHD.
            Desi copilul cu ADHD adesea doreste sa fie un elev bun, comportamentul impulsiv si dificultatile in concentrarea atentiei pot produce probleme. Profesorii, parintii si prietenii stiu ca copilul are un comportament problematic dar s-ar putea sa nu isi dea seama ce nu este in regula.
ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) înseamnă Deficit de Atentie-Tulburare Hiperkinetică si este una dintre cele mai frecvente afectiuni comportamentale întâlnite la copii si adolescenti.
Exista tendinta abuziva de a atribui toate dificultatile ce le au copii in invatare si comportament, carentele educationale sau problemele de atitudine din partea copiilor, acestui sindrom numit ADHD.
Insa, studiile arată că un procent de 5% din copiii de vârstă scolară prezintă simptome ADHD (1-2 din copiii dintr-o clasă de 30).
ADHD debutează în copilărie si poate persista si la vârsta adultă. Desi la unii copii simptomele ADHD dispar odată cu înaintarea în vârstă, în jur de 60% pot prezenta simptome si la vârsta adultă. ADHD afectează sexul masculin mai mult decât pe cel feminin. Raportul băieti: fete este 4:1.
Diagnosticul la fete este mai dificil, căci predomină forma ADHD cu inatentie.
Conform studiilor, fără tratament, 30% dintre cei care suferă de ADHD merg către delincventă juvenilă. Dacă nu au inteligentă superioară, o familie care să-i sustină, dacă părintii sunt someri, dacă nu au suportul educational si material, ajung să comită infractiuni. (Copilul Dificil , 2011, pg. 64-65)
În SUA se investighează 3–5% dintre copii pentru depistarea ADHD, iar în Europa doar 1–2%. Procentul mai scăzut pentru Europa se datorează manualului de diagnosticare care este mult mai restrictiv.  Aceasta afectiune se poate manifesta la prescolari, scolari si adolescenti.(Copilul dificil, 2011, pg.64-65)

  CAUZELE SINDROMULUI  ADHD
ADHD este o tulburare neurobiologică şi se datorează probabil unei combinaţii de factori. În prezent nu există dovezi că factorii de mediu cauzează ADHD, şi nici că aceştia ar influenţa gravitatea sau persistenţa simptomelor. Multe studii sugerează că ADHD este ereditar. Acestea susţin moştenirea ereditară de la părinţi biologici în proporţie de 80%. Acest lucru nu este valabil în cazul părinţilor adoptivi. La examinarea anatomo-neurologică a copiilor cu ADHD, s-a constatat că diferenţele de rezonanţă magnetică identificate în sistemul nervos central determină deteriorarea unor procese mentale, ceea ce conduce la defecte în anumite zone cum ar fi: controlul atenţiei, controlul aşteptării şi controlul utilizării timpului pentru organizarea activităţilor. Se ştie că anumite procese mentale nu funcţionează la fel de bine ca în cazul copiilor fără ADHD. (Manual de bune practici pentru parintii cu copii diagnosticati cu tulburare de deficit de atentie si hiperactivitae, 2000, pg. 16-18).ADHD DIN PUNCT DE VEDERE NEUROPSIHOLOGIC
Cercetările arată că la copiii diagnosticaţi cu ADHD structurile creierului nu
ating dimensiunea normală, mai ales în regiunea frontală dreaptă. Această arie a creierului are o importantă funcţie în planificarea sarcinilor şi controlul impulsurilor. La copiii cu ADHD s-a observat un exces de sânge în regiunile prefrontale ale cortexului, în special cele care comunică cu sistemul Libyan prin nucleul caudat/fibre. Deşi tulburarea poate dispărea în timp, deficitul biologic va rămâne, şi neţinând seama de acest lucru s-ar putea ajunge la apariţia unor  tulburări deviante asociate.Evidenţa care justifică acest aspect este de natură generală şi neuro–radiologică.
În cazul pacienţilor cu ADHD, aceasta se manifestă prin reacţia la stimulii de mediu, ceea ce diferă de normă. Sunt activate alte reţele din creier decât cele normale. (Tratat de psihopatologia copilului - Daniel Marcelli, 1999, pg. 430-431)
Pentru ca mai sus am amintit de retelele neuronale in ceea ce priveste copiii cu ADHD, o sa va vorbesc despre meoria de lucru a copiilor cu ADHD, cercetarile din  ultima perioada au vrut sa releve faptul ca ar exista o legatura intre perfomanta mai slab a memoriei vizuale si performanta la sarcinile academice , in cazul copiilor cu ADHD. Concluzia la care s-a ajuns in urma cercetarilor a fost faptul ca, acestea au abilitati reduse de a citi si de a efectua operatii matematice de baza, dar si o capacitate redusa in a retine poezii, cantece, numele tuturor colegilor de clasa.
 a)          Examinarea psihologica a copilului
Se va urmari identificarea diferentelor de dezvoltare a domeniilor. Vor fi aplicate probe si teste specifice de performanta. Astfel:
c.1.) Teste psihometrice de inteligenta generala si globala, precum si de inteligenta specifica.
Pe langa nivelul inteligentei generale si globale, informatiile despre nivelul inteligentei verbale, al inteligentei de performanta, al structurii functionale a inteligentei – caracteristica fiecarui subiect in parte, se pot obtine informatii despre varsta mentala a copilului, iar proba Bender reliefeaza si indicii de microsechelaritate cerebrala prezenti.
c.2.) Teste academice
      Se vor avea in vedere: - realizarile academice (scris, citit, socotit)
-          testarea perceptiei vizuale
c.3.) Teste pentru abilitati sociale
  
Procesul terapeutic la copiii  cu ADHD
Procesul terapeutic cuprinde trei etape de bază
Evaluarea initială: Ca parte a evaluării diagnostice, medicul sau specialistul de asistentă sanitară determină simptomele tintă si gradul initial de afectare.
Strategia terapeutică: Terapeutul stabileste o strategie terapeutică prioritizând simptomele tintă si determinând metodele terapeutice cele mai potrivite pentru reducerea acestora.
Monitorizarea simptomelor si adaptarea strategiei: Una dintre componentele cele mai importante ale tratamentului ADHD este monitorizarea simptomelor din diferite domenii (cum ar fi învătarea, rezultatele scolare, interactiunile familiale si relatiile cu pesoanele de aceeasi vârstă) si din diferite medii (de exemplu acasă, la scoală, în afara programului scolar).
Fiecare copil este unic, iar un terapeut eficient trebuie în primul rând să înţeleagă
care sunt valorile culturale ale mediului în care trăieşte copilul, care sunt evenimentele
cele mai importante din viaţa lui, care sunt persoanele semnificative din existenţa sa, ce teorii psihologice descriu cel mai bine dezvoltarea personalităţii şi a intelectului. Psihologul clinician american Robert Leve1 consideră că un psihoterapeut care tratează copii nu este suficient să cunoască bine tehnicile terapeutice şi teoriile personalităţii.
El trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  1. Să fie un bun cunoscător al bazei teoretice a tuturor tipurilor de tratamente.
  2. Să aibă capacitatea de a înţelege baza psihologică a copilului şi a familiei lui.
  3. Să cunoască înţelesul simptomelor copilului
  4.  Cum se relaţionează simptomele cu procesul de diagnosticare.
  5. Să aibă capacitatea de a înţelege relaţia dintre diagnostic şi tratament.
  6. Să înţeleagă asumpţiile care stau la baza metodelor particulare de tratament.             


joi, 9 ianuarie 2014

Puterea terapeutica a unui copac Lucrurile nu sunt greu de facut, mai greu este sa te pui in starea de a le face.” (Constantin Brancusi). 

In trecutul nu prea indepartat oamenii credeau ca fiecare floare sau copac, este protejata de un spirit si ca deasupra acestora sunt altele si altele, intr-o ierarhie bine fundamentata si perfect logica pentru acele vremuri. Acesta e si motivul pentru care multe popoare se inchinau unor zine sau zeitati locale, a caror menire era de a proteja adevarul si existenta tuturor sufletelor, intrupate in oameni, animale sau plante. Cei care au ajuns la cel mai ridicat nivel al divinizarii naturii au fost druizii, cunoscuti ca cei mai puternici preoti din toate timpurile si al caror mister nu a putut fi patruns nici in zilele noastre. Acum citeva mii de ani, sacerdotii vechi descoperisera secretul prin care omul putea sa stapaneasca natura, atata vreme cit ceea ce facea era corect. Din punct de vedere clinic, ei au asociat diversele boli umane cu energiile circulatorii prin trunchiurile copacilor si au realizat, cum am spune astazi, un fel de baza de date a copacilor ce corespund anumitor boli. Astfel: -Bolile de oase si de articulatii, dereglarile urinare si anale, pot fi ameliorate si tratate in preajma copacilor ale caror frunze au culoarea rosie; -Bolile intestinelor gros si subtire, precum si afectiunile organelor genitale, pot fi tratate in preajma copacilor cu frunze sau flori caramizii, in special toamna si primavara; -Bolile de rinichi, stomac, duoden, pancreas, ficat, splina, vezica biliara si afectiuni ale coloanei cerebrale isi gasesc ameliorarea in preajma copacilor cu frunze si flori galbene; -Pentru tratarea bolilor de plamini, de inima, a glandelor mamare si a timusului, sunt recomandati copacii incarcati cu verde. Acesta e si motivul principal pentru care multi medici le recomanda pacientilor lorconcedii in zone muntoase, unde brazii functioneaza ca adevarate sisteme naturale de tratament. Juramintul arborilor,o veche legenda româneasca spune ca, in clipa in care Iisus si-a dat sufletul pe cruce, vazind suferinta Mintuitorului si nepasarea oamenilor,copacii au inceput sa plinga. Si ca tot atunci, ar fi jurat sa urmeze calea celui venit sa moara pentru mintuirea oamenilor, respectiv sa le slujeasca oamenilor, indiferent de rasplata primita din partea acestora. Nu putini au simtit nevoia sa se aseze la radacina unui copac ca sa-si traga sufletul sau sa se sprijine, cu spatele, macar si pentru citeva minute, de un arbore, pentru a mai prinde puteri. Acestea sunt doar mosteniri ancestrale pe care cei mai multi le fac inconstient dar care, la baza, au o legatura puternica cu energia emisa de fiecare copac in parte.Pentru ca fiecare pom emite un anumit gen de energie si la anumite intensitati, in functie nu doar de orele zilei ci si de anotimp. Copacii sunt de doua tipuri: 1.cei care furnizeaza energie organelor slabite 2. cei care absorb energiile negative dintru corp, curatind zonele bolnave si pregatindu-le pentru un circuit energetic sanatos, respectiv pentru o incarcare noua cu energie. Energiile arboricole nu sunt mereu aceleasi. Astfel, la copacii carora le cad frunzele toamna, energia descreste liniar din primavara cu circa 60 – 70%, pe cind brazii, pinii si alti copaci carora nu le cad frunzele, energia le scade, in perioada toamna-primavara, cu maxim 25%. Pomii din prima categorie au o actiune de crestere a imunitatii organismului, de inlaturare a senzatiilor de durere din zona inimii si de normalizare a circuitului sanguin, in timp ce pomii din a doua categorie au ca efect blocarea energiilor negative care ne perturba si care ne provoaca dureri si ameliorarea energiilor vitale care circula in zona respectiva. Stresul, vinataile de orice fel, ranile, sunt situatii clinice ce pot fi ameliorate cu ajutorul copacilor din a doua categorie. Atentie! Energiile mai multor copaci de specii diferite, poate influenta negativ circuitul energetic din organism. Este suficient sa remarcati ca nu intotdeauna apropierea a doi copaci de specii diferite influenteaza negativ pe unul dintre ei. Astfel, daca un plop si un mesteacan sunt saditi unul linga celalalt, energia plopului paralizeaza circuitul energiei din mesteacan si face ca pe partea comuna celor doi copaci, mesteacanul sa nu aiba frunze. Acestea se vor reorienta catre partea opusa sau catre lateralele mesteacanului, cit mai departe de vampirismul energetic al plopului. Acelasi lucru se poate intimpla si in cazul stationarii oamenilor in preajma mai multor specii de pomi, fiecare influentind in felul sau circuitul fortei vitale din organismul uman si putind duce la o blocare a acestuia, implicit la aparitia unor stari dezagreabile sau de boala.Salcamul Desi multi il privesc cu suspiciune, considerind ca este folositor doar ca lemne de foc, salcimul are capacitatea de a aduce buna dispozitie in trupul cuiva si de a prelua vibratiile negative din organism. Specialistii in energetica il considera un donator universal de bioenergie, forta vitala raspindita de el fiind recomandata tuturor organismelor. Sunt suficiente 20 de minute de stat la umbra unui salcim, daca se poate chiar lipit de trunchi, pentru ca sa se instaleze o stare de bine general, de usurare si buna dispozitie. Efectul nu e acelasi in cazul in care citeva crengi de salcim sunt rupte si puse in apartament, pentru ca prin desprindere de trunchi se taie si legatura cu conductorul principal de energie, respectiv cu tulpina salcimului.Energia salcimului este recomandata celor afectati de munca in conditii stresante, cind organismul a preluat vibratiile negative specifice, celor suparati din motive sentimentale. De asemenea, apropierea salcimilor are un efect calmant asupra femeilor aflate in perioada menstruatiei, atunci cind se instaleaza o stare generala de iritare. Este bine ca in camera de lucru sa aveti citeva crengi de salcim puse ori sub covor ori in spatele bibliotecii, pentru a nu fi inestetic. Energia din crengile de salcim se va mentine timp de 30 de zile, dupa care va trebui sa taiati altele, proaspete. Trebuie doar sa aveti grija ca distanta fata de crengi sa nu fie mai mare de sase metri, pentru a nu iesi din raza de actiune a acestora.    

    Mesteacanul- Mesteacanul este un copac special, plin de energie, dar care nu o da decit persoanelor foarte legate sufleteste de el. Desi pentru unii poate parea ciudat, mesteacanul simte imediat ceea ce gindeste cu adevarat un om, fapt ce nu recomanda apropierea de el a persoanelor ascunse. In trecut, fetele aduceau ofrande la radacina mestecenilor si le cereau implinirea unei dorinte, de regula de natura sentimentala. Existenta unei paduri de mesteceni arata ca in solul respectiv se gaseste si o mare cantitate de argint. In plus, insusi mesteacanul are o stralucitoare culoare argintie, betulina din scoarta sa facindu-l, practic, sa straluceasca de la distanta. Un mesteacan cultivat in gradina casei protejeaza zona de microbi. Acest lucru s-a demonstrat si in perioadele cu epidemii de holera sau ciuma, cind gospodariile in care se gaseau mesteceni au fost ocolite de dezastruoasele molime. Mesteacanul permite o intarire a rezistentei organismului la apropierea bolilor si actioneaza deopotriva asupra psihicului uman, intarind vointa persoanei in cauza.Pentru a creste imunitatea organismului e suficient sa aveti in camera de culcare un saculet cu frunze maruntite de mesteacan. Inainte de culcare deschideti gura saculetului si lasati asa peste noapte. Dimineata, imediat cum va ridicati din pat, inchideti saculetul, pentru ca energiile frunzelor sa nu fie perturbate de energiile zilei.

    Salcia- A fost considerata dintotdeauna o planta speciala si folosita in aproape toate ritualurile cunoscute, pentru capacitatea sa de protectie impotriva entitatilor negative.Specialistii in energetica copacilor numesc salcia Arborele Binelui, pentru ca energiile emise ii protejeaza pe cei aflati in apropierea sa. In plus, s-a constatat ca crengile de salcie, rupte, continua sa emita propria lor energie benefica, pina la uscarea completa si caderea ultimei frunze de pe ramura. Din punct de vedere terapeutic, apropierea de salcie este recomandata persoanelor care sufera de un puternic dezechilibru interior, persoanelor care tind sa plinga din orice si care vad doar partea neagra a vietii. Energia salciei preia vibratiile negative ale organismului, motiv pentru care i se mai spune si plingatoare, intrucit elimina reziduurile negative preluate dintr-un corp. De obicei e bine ca dupa o perioada de circa 20 – 30 de minute de stat in apropierea unei salcii sa urmeze o perioada in care organismul curatat de energiile negative sa fie intarit de energiile unui stejar sau chiar ale unui salcim. Cea mai buna perioada de terapie cu salcie este intre orele 18 – 21, dar efectul maxim este in perioada de primavara, pina la Sarbatoarea de Inaltare. Pentru cei care au dureri frecvente de cap se recomanda purtarea unor coronite – pe care si le poate face fiecare – timp de 14 zile, cite 30 de minute pe zi, la orele amintite. In alta ordine de idei, bolnavii de varicoza isi pot ameliora boala prin bai de picioare, in care pun 500 ml decoct facut din salcie si stejar, in parti egale (aproximativ o mina din fiecare). Picioarele vor sta in apa pina la genunchi. Ramurile salciilor pot fi impletite in cununa, sfintite la biserica si tinute la icoana. Cind sunteti foarte nervosi, luati coronita de salcie si tineti-o timp de 30 de minute pe cap. O sa fiti mult mai linistiti. Dintr-o creanga de salcie puteti impleti si o bratara pe care sa o purtati la mina dreapta ori de cite ori simtiti ca nu mai rezistati psihic. Si tot din crengi de salcie, puteti impleti o centura pe care sa o purtati direct pe piele. Centura o sa va creasca potenta sexuala.

    Stejarul- Specialistii din toate timpurile au fost uimiti de longevitatea acestui copac. Mai mult, masuratori recente au aratat caun singur stejar matur, purifica aerul la fel ca 1.000 de alti copaci din specii diferite. Energia acestui arbore este foarte puternica, astfel ca orice apropiere de un astfel de pom poate da o senzatie de ameteala placuta, creind senzatia ca esti atit de puternic, incit nimic nu-ti poate sta in cale.Cind va simtiti in impas, cind nu stiti ce decizie sa luati, cind simtiti ca va slabesc puterile si sunteti gata sa renuntati, este recomandata o terapie cu ajutorul acestui copac. Pentru cei interesati, forta maxima a stejarului este in cursul noptii, intre orele 21.00 – 05.00. Pentru a combina puterea stejarului cu forta geometrica, se recomanda sa va faceti o piramida triunghiulara din crengi subtiri de stejar. Crengile vor fi prinse intre ele cu sfoara rosie. Cind va simtiti nehotariti sau slabiti, luati in palme piramida de stejar si tineti-o timp de 10 – 15 minute. Efectul va fi pe masura asteptarilor.

    Teiul Putini sunt cei care nu au baut parfumatul ceai de tei, recomandat pentru cazuri de stres, oboseala si pentru diminuarea energiei sexuale. Pentru ca, desi energia sexuala este un subiect de lauda in perioada tineretii, aceeasi energie sexuala deturneaza atentia si puterea de concentrare a unei anumite persoane. Astfel, persoanele cu o puternica sexualitate nu reusesc, de regula, sa se concentreze asupra proiectelor profesionale, gindindu-se doar la cum sa-si satisfaca nevoile fiziologice. Lucru extrem de negativ pentru cei care vor sa se realizeze profesional si material. In atare conditii, apropierea unui tei este benefica pentru reducerea acestei energii. Este suficient sa aveti plantat in fata blocului sau linga casa un tei si sa lasati geamurile deschise, pentru ca mirosul de tei sa inhibe energia sexuala. Mai mult, energia teiului actioneaza eficient asupra celor care stau la umbra sub copac, blocind energia sexuala si permitind organismului sa o redirectioneze fie mental fie intr-o alta directie. Acelasi efect il au crengile de tei cu flori, puse in camera in care se doarme, cel mult 21 de zile, pentru ca dupa aceea energia se scurge. Dupa acea perioada se vor folosi doar florile de tei, pentru ceaiurile de rigoare.

    Pinul Are un puternic efect revigorant, incarcarea cu energie facindu-se foarte repede. Astfel, este suficient sa stati cel mult 5 minute linga un pin, stringind intre degetele de la mina stinga acele de pe o creanga, pentru a va simti in putere. Se recomanda celor care practica diverse sporturi, nu neaparat de performanta, pentru o mai buna dozare si conservare a energiei proprii. E bine sa aveti in casa un pin, pus intr-un ghiveci. Cind se va dezvolta prea mult, il puteti pune afara, fie la intrarea in casa, daca stati la curte, fie in gradina din fata blocului.

    Bradul A fost unul dintre copacii considerati sfinti si cu o puternica incarcatura magica. In trecut se spunea despre el ca poate deschide portile catre alte lumi, usurind trecerea spiritelor abia plecate si protejindu-le de interactiunea cu fortele malefice. Sute de ani, rasina bradului a fost folosita in ritualurile magice, fumul acesteia curatind zona dorita. Si la ora actuala, credintele populare considera ca o creanga de brad tinuta in casa, indeparteaza energiile negative. Cei care sufera de reumatism si de alte boli articulare, pot face baie in care au pus, in prealabilo fiertura de muguri de brad. Intr-o oala se pun 5 litri de apa si 5 miini de muguri (cite una pentru fiecare litru). Se fierbe apa pina la primul clocot, apoi se mai lasa 5 minute pe foc. Se ridica, se lasa 30 de minute la racit, apoi se filtreaza continutul si se pune in cada. Pielea va absorbi substantele eterice ale bradului, oferind un efect calmant, care va revigora nu doar muschii ci si articulatiile, tonifiind organismul. Cu cit apa din baie este mai fierbinte, cu atit porii se vor deschide mai bine si vor absorbi esenta de brad din apa. O astfel de baie se recomanda si in cazul copiilor raciti. Un alt tratament pe baza de rasina de brad este recomandat celor care au eczeme sau alte infectii ale pielii si mai ales hemoroizi – sa nu uitam ca hemoroizii sunt o boala contemporana, datorata lipsei de miscare si statului indelung la birou. Astfel, se amesteca in parti egale rasina de brad si unt, peste care se pune un virf de ceara de albina. Dupa ce se lasa pe foc pina la omogenizare, amestecind continutul cu o lingura de lemn, se trece totul printr-un tifon si se pune la racit. Se foloseste ca un unguent.

    Castanul Desi castanul este un excelent donator de energie vitala, apropierea indelungata de el poate crea o falsa impresie de comfort psihic, putind da chiar si efecte halucinogene, descatusind psihicul si trezind fantezia. Citeva castane purtate permanent in buzunar si strinse din cind in cind in palme, va ajuta sa scapati de starile de tensiune acumulate in cursul zilei. Apropierea de castan este recomandata dimineata, intre orele 01.00 – 07.00, cind energia pomului este la nivelul sau maxim.                               

    

    Vascul -   Bolile pe sistem nervos si epilepsia, pot fi mult ameliorate si chiar tratate de cura de visc, mai exact de inghitirea unui pahar cu apa in care au fost puse 2 lingurite de praf de visc. Lichidul se bea dimineata, pe nemincate si abia la minim o ora dupa aceea se poate minca ceva, de prefera nu carne (puteti minca brinza, oua etc). Efect calmant are si cununa de visc pusa la capatul patului care, pe timpul noptii, curata psihicul persoanei din camera respectiva.